Trạch quạch vị thuốc chữa đau nửa đầu

 Trạch quạch Trạch quả vị thuốc chữa đau nửa đầu Trạch quạch, Hải hồng đậu – Adenanthera Pavonina L., var. pavonina, thuộc họ Ðậu – Fabaceae. Mô tả: Cây gỗ cao tới 20m. Lá kép hai lần; cuống chung to, dài tới 40cm hay hơn, với 2-6 cặp cuống lá bậc nhất, mang 6 đôi lá chét với lá tận cùng, không đều nhau,...