ĐAU NỬA ĐẦU CÓ TRIỆU CHỨNG THẦN KINH KÈM THEO

Đau nửa đầu kèm triệu chứng thần kinh
Đau nửa đầu kèm triệu chứng thần kinh Đau đầu có các triệu chứng thần kinh kèm theo là một dạng đau nửa đầu thường gặp.Các triệu chứng thường gặp Triệu chứng rối loạn nhìn, rối loạn cảm giác, và rối loạn ngôn ngữ là hay gặp nhất. Rối loạn thị giác: Khi các tiền triệu có những biểu hiện giác quan loại...