Đau nửa đầu và các yếu tố liên quan

Các yếu tố liên quan đến bệnh đau nửa đầu
Các yếu tố liên quan đến bệnh đau nửa đầu Đau nửa đầu có liên quan có tính di truyền, ngoài ra bệnh đau nửa đầu còn ảnh hưởng do  các chấn thương, bệnh đông kinh, các biến đổi điện não. Tính di truyền của Đau nửa đầu. Theo nghiên cứu, người ta đã thấy 60 – 83% bệnh nhân đau nửa đầu có tính chất di...