Bấm huyệt chữa váng đầu

Bấm huyệt chữa váng đầu
Bấm huyệt chữa váng đầu Phương pháp tốt nhất làm giảm bớt chứng váng đầu là kích thích huyệt Quan Xưng ở phía dưới móng tay ngón vô danh trong khu phản xạ của mu bàn tay. Đây là điểm cuối của kinh lạc Tam Tiêu, nhánh của kinh lạc nối liền với tai. Do sự cân bằng thần kinh bị cơ quan tam bán của tai trong hạn...