Phương pháp điểm huyệt chữa đau đầu

Điểm huyệt chữa đau đầu
Điểm huyệt chữa đau đầu Huyệt Tâm nằm ở chính giữa thứ nhất của ngón tay giữa thuộc các huyệt trên kinh lạc Tâm Bao. Khi tiến hành bấm huyệt, dùng các vật có đầu nhọn như đầu móng tay, tăm, ngòi bút, cặp tóc để kích thích thì sẽ đau đầu. Khi bị đau đầu thì căn cứ vào vùng bị đau để bấm huyệt. Ví...