Giảm đau nửa đầu nhờ sex

Giảm đau nửa đầu nhờ sex Các nhà khoa học ở Đức cho biết hoạt động tình dục có thể giúp giảm đau nửa đầu hoặc nhức đầu chùm ở một số bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Munster ở Đức đã thực hiện một nghiên cứu quan sát ở 800 bệnh nhân đau nửa đầu và 200 bệnh nhân bị nhức đầu chùm. Những...