ĐAU NỬA ĐẦU CÓ TRIỆU CHỨNG THẦN KINH KÈM THEO

Đau nửa đầu kèm triệu chứng thần kinh
Đau nửa đầu kèm triệu chứng thần kinh Đau đầu có các triệu chứng thần kinh kèm theo là một dạng đau nửa đầu thường gặp.Các triệu chứng thường gặp Triệu chứng rối loạn nhìn, rối loạn cảm giác, và rối loạn ngôn ngữ là hay gặp nhất. Rối loạn thị giác: Khi các tiền triệu có những biểu hiện giác quan loại...

Triệu chứng bệnh đau nửa đầu

Triệu chứng đau nửa đầu Triệu chứng của bệnh đau nửa đầu Thông thường chứng đau nửa đầu có thể tiến triển qua bốn giai đoạn: tiền chứng, giai đoạn triệu chứng sớm, giai đoạn đau đầu, giai đoạn sau đau đầu. Tuy nhiên không phải tất cả mọi bệnh nhân đau nửa đầu đều trải qua những giai đoạn này.  ...