Đau đầu, nhức đầu, chữa bệnh đau đầu

Đau nửa đầu ở phụ nữ

Bệnh đau nửa đầu ở phụ nữ

Chứng đau nửa đầu có tính  di truyền và phần lớn bắt nguồn từ người mẹ nên sẽ tác động lâu dài đến các thế hệ, cần điều trị kịp thời để tránh những biến chứng, khó chịu cho người bệnh.

+ Các cơn đau nửa đầu tăng lên trong thời kỳ hành kinh. Có thể nói đây là một yếu tố khởi phát cơn đứng hàng đầu trong nhiều yếu tố phức tạp khác. Do đó người ta còn gọi là thể Đau nửa đầu hành kinh. Ở những bệnh nhân này, cần có sự phối hợp điều trị với chuyên khoa nội tiết học.

+ Ở người bệnh đang bị bệnh đau nửa đầu nhẹ, thủ thuật thắt buồng trứng có thể làm nặng bệnh lên, nên cần phối hợp với chuyên khoa nội tiết nếu cần xử trí phẫu thuật đó.

+ Trong thời kỳ mang thai, bệnh đau nửa đầu giảm nhẹ hẳn. Trái lại, nếu bệnh không thuyên giảm, cần cho bệnh nhân khám chuyên khoa nội tiết để phối hợp điều trị.

+ Một số tác giả đã nghiên cứu và nhận thấy khoảng 17% trường hợp dùng thuốc tránh thai làm bệnh nặng lên.

+ Một số phụ nữ chưa bị bệnh đau nửa đầu bao giờ, sau khi uổng thuôc tránh  thai thấy xuất hiện cơn đau nửa đầu. Người ta cho rằng thuốc tránh thai có thể có khả năng làm phát lộ ra một yếu tố bẩm sinh tiềm tàng của bệnh.

+ Một số tác giả khác lại có kết quả nghiên cứu là: cơn đau nửa đầu xuất hiện 2 – 3 ngày sau khi ngừng thuốc tránh thai, đúng trước thời kỳ hành kinh.

Tóm lại: các bằng chứng khoa học trên đây chứng tỏ các yếu tố nội tiết có liên quan chặt chẽ với bệnh đau nửa đầu, một đề tài đang hấp dẫn nhiều chuyên ngành nghiên cứu trên cả lĩnh vực thực nghiệm và điều trị học.